AZ AUTIZMUS 2. - A HIGANYMÉRGEZÉS ÚJ FORMÁJA

vitamin shop
A higanymérgezés új formája                                                       2005. július 18.
 
Július elején ismertettük az első részét annak a hat amerikai kutató által közreadott tanulmánynak, amelyet most folytatunk.

A thimerosal, amit magyarul tiomerzálnak is neveznek, egy higanytartalmú szerves vegyület, ami a szervezetben etilhigannyá és tioszaliciláttá bomlik. 1930 óta használják tartósítószerként oltásokban és gyógyszerekben a baktériumok és a gombák elszaporodása ellen.

2001-ben az Amerikai Tudományos Akadémia (US National Academy of Sciences) Gyógyszerészeti Intézete (Institute of Medicine, IOM) kijelentette, hogy a feltevés, miszerint a thimerosalt tartalmazó oltások kapcsolatba hozhatók olyan idegfejlődési zavarokkal, mint az autizmus, hiperaktivitás, figyelemhiányos hiperaktivitás és a beszédfejlődés késése, biológiailag lehetséges ugyan, de nem megalapozott.

Azóta e tanulmány szerzői járványtani bizonyítékokkal igazolták, hogy közvetlen kapcsolat van az említett oltások és zavarok között. Azoknál gyermekeknél, akiknek a szervezetébe 75-100 mikrogramm higany kerül az oltásokból, 2-6-szor gyakrabban fordulnak elő idegfejlődési zavarok, mint azoknál, akik thimerosalmentes oltásokat kaptak.

Az elemzések alapjául szolgáló adatok és módszerek:
• az amerikai oltási rendszerben a thimerosalt tartalmazó oltásokból a gyermekek szervezetébe kerülő higanymennyiség,
• az Amerikai Szövetségi Biztonsági Irányelvekben (US Federal Safety Guideline) szereplő maximálisan megengedhető napi metilhiganyadag szájon át történő bevitel esetén. Az EPA szerint ez 0,1 mikrogramm/testsúlykg/nap.
• a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) Oltási Reakciók Jelentési Rendszerének (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS) adatbázisa, benne az összes bejelentett oltási reakcióval.

A szerzők a reakciók számát két csoportban összesítették: az elsőben a gyermekek átlagosan 37,5 µg, a másodikban átlagosan 87,5 µg higanyt kaptak az oltásokkal. A thimerosalt tartalmazó DTwcP (Magyarországon DTPw, diftéria – tetanusz – teljes sejtes pertusszisz) és DTaP (nálunk DTPa, diftéria – tetanusz – acelluláris pertusszisz) oltások után fellépő idegfejlődési zavarok és szívbajok számát szembeállították a thimerosalmentes DTaP oltás utániakkal. A relatív kockázatot úgy számolták ki, hogy elosztották a kétféle megbetegedési arányszámot.

Az Amerikai Tanügyminisztérium 2001-es jelentése az iskolás gyermekeknél előforduló betegségekről: autizmus, beszédzavarok, látászavarok, süketség, vakság, ortopédiai károsodások.

Eredmények
Az amerikai gyermekek az oltásokban a megengedett napi higanyadag többszörösét kapják.

Az EPA szerinti megengedett napi higanydózis: 0,1 µg/testsúlykg metilhigany lenyelése esetén. Ezt és a különböző életkorokban beadott oltásokban levő higanyadagot figyelembevéve az átlagos súlyú amerikai csecsemő születéskor a megengedett higanydózis 38-szorosát, 2 hónaposan a 129-szeresét, 4 hónaposan a 96-szorosát, 6 hónaposan a 64-szeresét, 15 hónaposan a 24-szeresét és 60 hónaposan a 13-szorosát kapja az oltásokban.

Az autizmus, a beszédzavar és a szívroham relatív kockázata exponenciálisan nő az oltásokban levő higany mennyiségével.

A thimerosalt tartalmazó DTaP oltás utáni megbetegedések számát összehasonlították a thimerosalmentes DTaP utáni számmal. A relatív kockázatot a higanymennyiség függvényében ábrázolták, és exponenciális görbéket kaptak.

Autizmus: 37,5 µg higany esetén az autisták száma majdnem kétszer több, mint higanymentes oltások esetén, 87,5 µg esetén pedig a négyszerese.

Beszédzavar: 37,5 µg higany esetén kb. ugyanannyi beszédzavar fordul elő, mint higanymentes oltásoknál, 87,5 µg higanynál majdnem a kétszerese.

Szívroham: 37,5 µg higanynál kb. 25%-al több, 87,5 µg-nál 3,5-szer annyi megbetegedést jeleztek, mint higanymentes oltások esetében.

A DTwcP oltás után előforduló megbetegedések számát is összehasonlították a thimerosalmentes DTaP oltás utániakkal. Megközelítőleg hasonló értékeket és szintén exponenciális görbét kaptak.

Az autizmus és a beszédzavar előfordulása majdnem egyenesen arányos a gyermekkori oltások során a szervezetbe kerülő higanymennyiséggel.

Tárgyalás
Mostani tanulmányunk nemcsak azt mutatja ki, hogy a thimerosalt tartalmazó DtaP és DTwcP oltásokat kapott gyermekek körében összességében nagyobb a beszédzavarok, az autizmus és a szívrohamok aránya, de azt is, hogy ezen betegségek relatív kockázata összefüggésben áll a gyermekkori oltásokban levő higany mennyiségével.

Az FDA kockázatfelmérése alapján 1999. július 7-én az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia (American Academy of Pediatrics) és az Amerikai Közegészségügyi Szolgálat (US Public Health Service) kiadott közösen egy nyilatkozatot, melyben követelik a thimerosal oltásokból való kivonását. Nemrégiben átnéztük a 2003-as US Physician's Desk Reference-t, és azt találtuk, hogy egyes gyermekkori oltásokban még mindig van thimerosal. Az Aventis Pasteur által gyártott DTaP oltásban 25 µg higany, a Wyeth által gyártott Hemophilus influenza b (Hib) oltásban 25 µg, a Merck által gyártott gyermeki hepatitis B elleni oltásban 12,5 µg higany van. Az USA-ban a gyermekeknek egyre inkább javasolt influenza elleni oltásban is 25 µg higany van. Ezért előfordulhat, hogy az amerikai gyermekek 2003-ban több higanyt kapnak a gyermekkori oltásaikkal, mint régebben bármikor. 2003-ban a gyermekkori oltásokban összességében több mint 300 µg higany lehet.

Mivel az adatok szerint összefüggés van a thimerosalszint és az autizmus, a beszédzavarok és a szívbajok egyre növekvő előfordulása között, jó lenne a thimerosalt azonnal kivonni az összes gyermekkori oltásból. Az egyadagos ampullák használata fölöslegessé teszi a tartósítószereket az oltásokban.

A szülőket bátorítani kellene arra is, hogy gyermekeik az oltásokon kívül más forrásból se érintkezzenek higannyal. Még nemrég is az Rh-negatív nőket terhességük alatt rutinszerűen injekciózták Rhogam injekciókkal, amelyekben jelentős adag thimerosal van. Szerencsére a thimerosalt kivonták a Rhogamból. A terhes nők és a gyermekek nem kellene, hogy olyan tengeri halakat fogyasszanak, amikben sok higany lehet. A magzatot az anya amalgámtöméseiben levő higany is károsíthatja. Azt is tudatosítani kell a betegekben, hogy egyes szabadon vagy receptre vásárolható gyógyszerekben is jelentős mennyiségű higany van.

Következtetés
Ez a tanulmány erős járványtani bizonyítékokkal támasztja alá a thimerosalt tartalmazó gyermekkori oltásokon keresztül szervezetbe jutó egyre nagyobb higanymennyiség, az idegfejlődési rendellenességek és a szívbaj közötti kapcsolatot. A higany által előidézett különféle reakciók biológiai mechanizmusával foglalkozó bő szakirodalom tárgyalja azt a tényt, hogy a thimerosalt tartalmazó gyermekkori oltásokban levő higanymennyiség meghaladja a lenyelt higanyra vonatkozó egészségügyi határértéket, és ismerteti az ilyen oltások után fellépő reakciókat. A járványtani tanulmányok fényében igazoltnak látszik a thimerosalt tartalmazó gyermekkori oltások, az idegfejlődési rendellenességek és szívbajok közötti kacsolat. Reméljük, hogy a thimerosal teljes kivonása a gyermekkori oltásokból hozzájárul majd az Egyesült Államokban tapasztalható tragikus, minden látszat szerint orvosi eredetű beszédzavar és autizmusjárvány megállításához.

S. Bernard, B.A., A. Enayati, M.S.M.E.,
L. Redwood, M.S.N., H. Roger, B.A.,
T. Binstock, Sallie Bernard:

Autism: a Novel Form of Mercury Poisoning
www.mercola.com
http://www.szuleteshete.hu/cikk.php?id=93&cid=47446